MFUs veiledning til bruk av sosiale medier

Matbransjens Faglige Utvalg har laget en veiledning om bruk av sosiale medier kalt MFU SOME som hensyntar gjeldende norsk lovgiving som er formulert gjennom Forbrukerombudets veiledning og Medietilsynets regler for youtubere og videobloggere i tillegg til MFUs egne retningslinjer og veiledning. Her finner du dem. MFU omfatter kun visse varegrupper definert i egen produktliste. MFUs retningslinjer er strengere enn norsk […]

Nordlandsbanen felt for markedsføring til barn

Plakat for barnevaffel med seigmenn vurdert som markedsføring i strid med MFUs retningslinjer. Matbransjens Faglige Utvalg regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge. MFU har behandlet en klage på en plakat for produktet Barnevaffel med seigmenn på Nordlandsbanen. Et produkt som betegnes Barnevaffel med seigmenn, som er særlig rettet til barn, krever ekstra aktsomhet […]

Forhåndsavklaring

Er kampanjen OK? Du kan få tatt en forhåndsavklaring av kampanjer i forhold til reglene for MFU ved å forelegge kampanjeforslaget for Utvalget i deres møter eller ved særskilt diskusjon. Alle forhåndsavklaringer vil selvsagt behandles konfidensielt. Det bør legges inn litt tid til dette fordi det kreves at Utvalget vurderer saken sammen. Ta kontakt med […]